Công trình Lâu Đài Bình Triệu

𝑺𝑬𝑨𝑻𝑬𝑪𝑯 𝑪𝑶𝑵𝑺 - 𝐿𝑒𝑡'𝑠 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚
Hồ Chí Minh
Phong cách
Thông tin công trình
Chi tiết
Loại hình ảnh
Thiết kế
Hạng mục
Thiết kế
Khu vực
Hồ Chí Minh
Thời gian hoàn thiện
0 ngày
Diện tích
1000m2
Ngân sách