CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG NHÀ Ở

Có kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến xây dựng, đã được đào tạo kiến trúc bài bản. Là người làm việc hết mình, sẵn sàng nhận thêm trách nhiệm khi làm việc. Luôn luôn cập nhật kiến thức mới.
Toàn Quốc
Phong cách
Thông tin công trình
Chi tiết
Loại hình ảnh
Thiết kế
Hạng mục
Thiết kế
Khu vực
Hà Nội
Thời gian hoàn thiện
20 ngày
Diện tích
300m2
Ngân sách
50,000đ