Ms Hoài - Chelsea Residence Hà Nội

ARINA - DESIGN YOUR DREAM!
Phong cách
Thông tin công trình
Chelsea Residences 48 Trần Kim Xuyến
Chi tiết
Loại hình ảnh
Thiết kế
Hạng mục
Khu vực
Hà Nội
Thời gian hoàn thiện
0 ngày
Diện tích
100m2
Ngân sách