Ngoại thất nhà phố

Đổi mới bạn, đổi mới ngôi nhà của bạn
Hà Nội
Phong cách
Thông tin công trình
Phong cách: Hiện đại Diện tích: 1000 m2
Chi tiết
Loại hình ảnh
Thiết kế
Hạng mục
Thiết kế
Khu vực
Hà Nội
Thời gian hoàn thiện
365 ngày
Diện tích
1000m2
Ngân sách