Căn hộ CH-11A

Hà Nội +1
  • Hà Nội
  • Miền Bắc
Phong cách
Thông tin công trình
Chi tiết
Loại hình ảnh
VR View
Hạng mục
Khu vực
Hà Nội
Thời gian hoàn thiện
0 ngày
Diện tích
63.4m2
Ngân sách